Vasikkasaaren tulevaisuus
Helsingin kaupunki on laatinut Vasikkasaarelle virallisen asemakaavan, joka on hyväksytty jo vuonna 2001. Asemakaavassa saarelle on suunniteltu nykyisen kesämajatoiminnan lisäksi laajempaa virkistyskäyttöä ja kaupallista toimintaa. Asemakaavan toteutusta ei ole toistaiseksi aloitettu kaupungin kehnon rahatilanteen vuoksi. Saaren keskeisestä sijainnista huolimatta se on jäänyt infrastruktuuriltaan hyvin kehittymättömäksi; saarella ei ole vesi-, viemäri- eikä sähkölinjoja. Tämän perusinfrastruktuurin vetäminen mantereelta saareen ja rakentaminen kallioisessa maastossa olisi työlästä ja kallista. Myös saaren hyvin luonnonvaraisen nykytilan muokkaaminen puistomaisemmaksi vaatii suurehkoja maansiirto- ja maanmuokkaustöitä, samoin kuin vuosikymmenien takaisen ammusvarastoräjähdyksen jäljiltä saastuneen maaston puhdistaminen. Pelkästään kaupungin yleisten töiden (infra + puistotyöt) kustannuksiksi on arvioitu useita miljoonia euroja.

Vasikkasaaren kaavoitussuunnitelma. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.

Mökkiläisyhdistys on varsin kriittinen kaavan suhteen. Perussyitä on kaksi, joista ensimmäinen on taloudellinen. Kaavan toteutus toisi mökkiläisille suuria, jopa monille mahdottomia kustannuksia. Juoksevan veden, viemäröinnin ja sähköverkon kustannuksia olisi tarkoitus maksattaa vuokramiehillä, eli mökkiläisillä. Tähän ei kaikilla ole varaa. Kaupungille maksettava vuokra tulisi tietenkin myös nousemaan. Nyt maksamme samaa vuokraa kuin muutkin kesämajat Helsingissä.

Toinen suuri ongelma kaavaa toteutettaessa on luonto. Vesijohtojen ja viemäröinnin vaatimat louhinta- ja metsätyöt tuhoavat saaren luonteen. Puita pitäisi kaataa satoja, saari olisi pitkään varsin paljas. Tilalle tulisi ”puistomainen ympäristö” hiekkateineen. Nykyisestä luonnonkauniista lehtometsästä jäisi vain muisto.

Vasikkasaaren mökkiläiset ry ei ole kehitystä vastaan, mutta varsin kiinnostunut siitä, millä tavalla mahdollinen kehitys tullaan toteuttamaan. Kannatamme kevyemmällä kädellä, hienoa saaristoluontoa säästämällä tehtyä virkistystoiminnan kehittämistä ja edistämistä.